CHÍNH SÁCH & HƯỚNG DẪN

CHÍNH SÁCH & HƯỚNG DẪN

Điều khoản sử dụng ứng dụng T99 mobile app

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “T99” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Tài Chính T99 (“T99”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Cập nhật:
Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi T99, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://t99.vn/dieu-kien-dieu-khoan. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.


2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng:
T99 là ứng dụng tích điểm, đổi quà và kết nối các chương trình tương tác với người dùng di động tại Việt Nam với các tính năng chính:

 • Lưu trữ điểm T99.
 • Gửi/Nhận điểm T99.
 • Mua/Bán điểm T99.
 • Các dịch vụ khác của hệ thống T99.
 • Và các chức năng khác liên tục.
 • Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android và IOS.

 

3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng:
Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi T99, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng. Các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi T99 và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của T99.

 

4. Tài khoản:
Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của T99, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 

5. Sử dụng tài khoản:
Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của T99:

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này.
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba.
 • Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân).
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền).
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng.
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng Dụng.
 • Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của T99, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép, truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng.
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi T99.
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ.
 • Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.
 • Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi T99 trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Các hình thức vi phạm khác.

 

6. Xử Lý Vi Phạm:
Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, T99 có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, T99 và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 

7. Phí Và Các Khoản Thu:
T99 cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

 

8. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi T99:
Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 

9. Tích Điểm, Đổi Điểm và Đổi Quà:
Người dùng sử dụng ứng dụng T99 để tích điểm và đổi điểm trong hệ sinh thái T99. Tích điểm là việc người dùng được tặng điểm T99 từ các đối tác khi sử dụng dịch vụ hoặc dịch vụ từ cửa hàng. Đổi điểm là việc người dùng có thể đổi điểm tích lũy sang điểm T99. Đổi quà là việc người dùng sử dụng điểm T99 để hoán đổi các món quà có giá trị tương ứng trên ứng dụng T99. Tỷ lệ sử dụng điểm tương ứng với Việt Nam Đồng (VNĐ) như sau: 1 điểm = 1 VNĐ. Tỷ lệ quy đổi điểm được quy định bởi T99.

 

Liên lạc với chúng tôi:
Văn phòng Hội sở:144 - 146 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
Văn phòng Hà Nội: 96 Phố Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
Email info@t99.vn
Hotline: 1900 077 799

Share to Facebook Share to Twitter Share to Skype Share to Linkedin
Button messenger
Chat ngay