CHÍNH SÁCH & HƯỚNG DẪN

CHÍNH SÁCH & HƯỚNG DẪN

Chính Sách Bảo Quản Tài Sản của khách hàng

Tài sản của khách hàng được kiểm tra về mặt vật lý và các thông số cơ bản (số km di chuyển đối với xe máy, ô tô), tình trạng sử dụng hiện hữu và được niêm phong trước sự chứng kiến của đại diện T99 và khách hàng.

Tài sản của khách hàng được lưu trữ tại Hệ thống kho an toàn, hiện đại của T99 và được quản lý theo quy trình minh bạch để đảm bảo tài sản được lưu giữ nguyên trạng.

T99 sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp do lỗi của T99.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Skype Share to Linkedin
CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC
Button messenger
Chat ngay